Giới thiệu chung

Mã tài sản: MW43280
  • MW43280
  • Mã tài sản
  • 150

Mô tả

  • Địa chỉ Cần Thạnh Hồ Chí Minh

Chi tiết

Đã cập nhật vào Tháng Năm 31, 2023 tại 2:22 chiều
  • Mã tài sản: MW43280
  • Giá:
  • Kích thước: 150 m²

Thông tin liên hệ

Xem danh sách
Hồ Tố Uyên (Admin)
  • Hồ Tố Uyên (Admin)

Tham vấn về Bất động sản này

Compare listings

So sánh
Hồ Tố Uyên (Admin)
  • Hồ Tố Uyên (Admin)